За JUBJUB Group

http://jub.si
JUB Group е успешна международна корпорация с 140-годишна традиция в производството на бои, които се състои от дванадесет дъщерни компании и оперира на повече от двадесет пазара в цял свят. Днес в JUB Group работят 569 служители, от които 343  в Словения и 226 в дъщерните й компании в чужбина. Има две производствени фабрики, една в Словения, а другата в Сърбия. В момента JUB реализира три четвърти от продажбите си на произвежданите продукти в чужбина. Нашата най-разпознаваема и широко разпространена марка е JUPOL, която присъства вече 45 години на международния пазар. В групата на  JUB, сме наясно, че грижата за здравословна и безопасна работна и жизнена среда е важно условие за развитието на нашето общество и следователно, ние желаем да имаме екологично производство на бои и мазилки. Тъй като безопасната работна среда и безопасното жизненото пространство е едно от основните права, задълженията, отговорностите на служителите и политиката на управление на околната среда продължават да бъде неразделна част от бизнес стратегията и организационната култура на JUB.
Ние следваме принципа на устойчивото развитие и затова непрекъснато инвестираме в модерни, екологично чисти технологии и чиста и безопасна среда.
На 01 януари, 2008 г. по време на реорганизацията на компанията JUB е създаден център за развитие на технологии. Разработен е от изследователски отдел в компанията и днес е една от дъщерните й дружества в рамките на групата на JUB. В центърът в момента работят 35 млади специалисти в сферата на природните науки както и в областта на химията и строителството, от техници до инженери.
Мисията на център за развитие на технологии е: " Ние създаваме иновативни, енергоспестяващи с грижа за околната среда и лесни за употреба продукти и технологии за защитата, ремонта и поддръжката на сградите"
Основните задачи на центъра са свързани с разработването на продукти и технологии за довършителните дейности в строителството, както и обучение в тази област, за нуждите на JUB и нейните партньори.

През 1998 г компанията придобити JUB система за управление на качеството. Полученият стандарт е допринесъл значително за ефективен производствен процес и качеството на управление.
 Стандартът за околната среда ISO 14001  JUB е придобит през 2001 г. Полученият стандарт е важен за повишаване на екологичната отговорност и  включва всички служители, включително и висшето ръководство. Фирмата е постоянно ангажирана за това как да се предотвратят и намалят негативните въздействия върху околната среда. Регулаторните изисквания са изпълнени в пълен размер, и се стремим  към непрекъснато подобрение. Ние вярваме, че всички служители допринасят за защитата на околната среда.
 
 
Стандартът за система за управление на безопасността и здравето при работа са получени през 2006 г. Грижата за здравето и безопасността на работниците и служителите е един от най-важните приоритети в компанията. Безопасната и здравословна работна среда, са фактори, които увеличават  удовлетвореността на служителите. Работниците са мотивирани да се грижат сами за тяхната безопасност и здраве при работния процес. 
 


СертификатиПрез 1998 г компанията придобити JUB система за управление на качеството. Полученият стандарт е допринесъл значително за ефективен производствен процес и качеството на управление.Стандартът за околната среда ISO 14001  JUB е придобит през 2001 г. Полученият стандарт е важен за повишаване на екологичната отговорност и  включва всички служители, включително и висшето ръководство. Фирмата е постоянно ангажирана за това как да се предотвратят и намалят негативните въздействия върху околната среда. Регулаторните изисквания са изпълнени в пълен размер, и се стремим  към непрекъснато подобрение. Ние вярваме, че всички служители допринасят за защитата на околната среда.