Фасадни бои, мазилки и лепила, бои за бетон

Дългосрочният опит и използването на най-съвременни компоненти предоставят гаранция, че ние можем да предложим минимум 15-годишна гаранция на основните функционални характеристики за JUBIZOL ETICS и, в същото време, ние гарантираме спестяване на енергия в размер до 40 на сто. В допълнение, външната изолация на стените на сградите е един от най-ефективните мерки, водещи до намаляване на потреблението на енергия и следователно отделянето на парникови газове в околната среда. 
Фасадни бои
Фасадни бои
Мазилки и лепила
Мазилки и лепила
Бетон
Бои за бетон