EPS, армировъчна мрежа, профили

Дългосрочният опит и използването на най-съвременни компоненти предоставят гаранция, че ние можем да предложим минимум 15-годишна гаранция на основните функционални характеристики за JUBIZOL ETICS и, в същото време, ние гарантираме спестяване на енергия в размер до 40 на сто. В допълнение, външната изолация на стените на сградите е един от най-ефективните мерки, водещи до намаляване на потреблението на енергия и следователно отделянето на парникови газове в околната среда. 

 
Профил водооткапващ
Виж повече
Профил водооткапващ
Профил дограма
Виж повече
Профил дограма
PVC ъгъл с мрежа
Виж повече
PVC ъгъл с мрежа
Инструменти
Виж повече
Инструменти